Sản phẩm tiết kiệm năng lượng của MEGASUN

Mức tiết kiệm điện lên đến

25%

Bơm biến tần

65%

Bơm nhiệt

90%

Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp

100%

Điện năng lượng mặt trời; Máy nước nóng năng lượng mặt trời dân dụng

Chứng nhận đã đạt

Chất lượng được công nhận bởi các tổ chức độc lập

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888777 hoặc truy cập: