Dự án đã thực hiện

Hình ảnh thực tế các sản phẩm được sử dụng trong các dự án

Dự án điện năng lượng mặt trời

HỆ CÔNG NGHIỆP

TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG SUẤT LINK
Hệ hòa lưới 240 KWp ở Đồng Nai 240 KWp  
Hệ hòa lưới 220 KWp ở Nha Trang 220 KWp  
Hệ hòa lưới 120 KWp ở Đồng Nai 120 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 280 KWp ở Đồng Nai 280 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 250 KWp ở Đồng Nai 250 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 530 KWp ở Đồng Nai 530 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 80 KWp ở Đồng Nai 80 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 75 KWp ở Đồng Nai 75 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 75 KWp ở Đồng Nai 75 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 400 KWp ở Đồng Nai 400 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 530 KWp ở Đồng Nai 530 KWp Giám sát từ xa
Hệ hòa lưới 530 KWp ở Đồng Nai 530 KWp Giám sát từ xa

 

HÊ DÂN DỤNG

TÊN CÔNG TRÌNH CÔNG SUẤT
Hệ hòa lưới 10KWp ở Đồng Nai 10KWp
Hệ hòa lưới 15KWp ở Đồng Nai 15KWp
Trường cao đẳng Việt – Hàn 15KWp
Trang trại Madagui Lâm Đồng 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Vũng Tàu 5KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Đắc Nông 3KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở TP.HCM 6KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Hà Nội 5KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Nha Trang 6KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Thái Nguyên 3KWp
Hệ thống điện hòa lưới ở TP. HCM 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới tòa nhà cty Sen Vàng - TP. HCM 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng 10KW ở Hòa Bình 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 10KWp ở Hậu Giang 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 10KWp ở Hải Phòng 10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 4.4KWp ở Vũng Tàu 4.4KWp
Công trình nhà nghỉ Mai Lan 5KWp ở Cần Thơ 5KWp
Công trình nhà thờ Tà Pao 30KWp ở Bình Thuận 30KWp
Công trình nhà nghỉ Thiên Tùng 5KWp ở Cần Thơ 5KWp
Công trình nhà trọ Hữu Nghị 5KWp ở Cần Thơ 5KWp
Công trình nhà nghỉ Đông Nghi 5KWp ở Cần Thơ 5KWp
Công trình 5KWp ở Đồng Nai 5KWp

Hình ảnh thực tế

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888777 hoặc truy cập: