Hội chợ & Triển lãm

Hình ảnh tại các sự kiện

Hội chợ Vietbuild Hà Nội

Hội chợ Vietbuild TP. HCM

Hội chợ Vietbuild Đà Nẵng

Hội chợ Vietbuild Hà Nội

Hội chợ Vietbuild TP. HCM

Hội chợ triển lãm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Đồng Nai

Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghệ, Sản phẩm Tiết kiệm Năng lượng & Năng lượng Xanh – Enertec Expo

Hội chợ Vietbuild Hà Nội

Hội chợ Cambuild tại Cambodia

Hội chợ Vietbuild TPHCM

Hội chợ Vietbuild Hà Nội

Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Đồng Nai

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888777 hoặc truy cập: